Korytarz w Twierdzy w Kłodzku.

Komentarze

19.03.2014 18:21:56 ZYSKI Wspaniałe ujęcie z Kłodzkiej Twierdzy